شرایط انتخاب اسم شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود نوع دیگر از شرکت های تجاری است که در قانون تجارت مقررات مربوط به آن بیان شده…

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع

1. اظهارنامه ثبت اختراع اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم…

حقوق مالکیت فکری و ثبت آن

حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل حقوق مربوط به آفرینش…

ثبت شرکت مواد غذایی

جهت ورود به دنیای کسب و کار، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است. با ثبت شرکت مواد…

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.

آیا موسسات و تشکیلات دولتی برای شروع فعالیت خود نیاز به ثبت دارند ؟

شرکت های تجاری از جهت اشخاص تشکیل دهنده ، به دو دسته شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شوند.

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و مدارک مورد نیاز ثبت آن

شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در چنین موردی…

تغییر مدت شرکت سهامی

شرکت ممکن است برای مدت نامحدود یا برای مدت معینی تشکیل گردد. در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل…

تغییرات اساسنامه ی شرکت

اساسنامه مهم ترین سند شکل گیری شرکت است چرا که در آن، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک…

ثبت اختراع چگونه انجام می پذیرد

اختراع عبارت است از ابداع یا کشف یک وسیله یا ابزار جدید و ابتکاری برای تحصیل یک نتیجه یا محصول…