چگونه برای شرکت خود نام انتخاب کنیم ؟

هر شرکت باید نام مشخص و مخصوصی داشته باشد تا از شرکت های دیگر متمایز گردد. لذا انتخاب نام منصوب…

آشنایی با مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص

یکی از انواع شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی شرکت سهامی خاص است.

موارد رد دفاتر قانونی از نظر مالیاتی

به موجب ماده 20 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ، در موارد ذیل دفاتر قانونی رد…

مدت اعتبار علامت تجاری و تجدید ثبت آن

علامت تجاری به استناد ماده یک قانون فوق الذکر، عبارت از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف،…

تاثیر ثبت شرکت در تحقق شخصیت حقوقی شرکت

ثبت تمام شرکت های ایرانی در اداره ثبت شرکت ها الزامی است ( ماده 195 قانون تجارت و ماده 2…

ثبت صورتجلسات

ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است.…

پروسه ثبت طرح صنعتی

در فرهنگ لغت فارسی، طرح به معنای نقشه ، نقاشی ، صورت ، پیکر آمده است. کلمه صنعتی نیز در…

دفتر ثبت تجاری و فواید آن

دفتر ثبت تجاری، دفتری است برای ثبت نام بازرگانان ، شرکت های تجاری و بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع…

شرایط اظهارنامه ثبت شرکت های خارجی و نکاتی که باید در آن درج گردد

برابر ماده 3 قانون ثبت شرکت ها ، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به…

شماره گذاری ، امضاء و پلمپ دفاتر تجاری

داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناَ لازم است. تعیین…