مواردی که دفاتر رد می شود و جریمه به دارنده آن تعلق می گیرد

برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز…

ثبت شرکت مجازی

در دهه های گذشته، بوروکراسی پیچیده سازمان ها، دارای آن چنان قوام و تعصبی بود که خدشه به آن امری…

شیوه تصویب آورده های غیر نقد موسسین و مزایای درخواستی در مجمع عمومی موسس

آورده شرکاء یعنی آن سرمایه ای که هر شریک برای تشکیل شرکت تجاری با خود به شرکت می آورد. آورده…

وظایف مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت تعاونی و روند تشکیل آن

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح…

ثبت شرکت الکترونیکی

• الکترونیک : الکترونیک، یکی از شاخه های مهندسی است که از دانش علمی رفتار و اثر الکترون ها استفاده…

تفاوت ثبت شرکت تضامنی و نسبی

ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت قسم ، به شرح ذیل طبقه بندی کرده است :…

انواع شرکت های مختلط و ویژگی های آن ها

همان طور که در مقالات قبلی توضیح داده شد، شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی، بر اساس میزان مسئولیت…

مندرجات اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67 ، 68…

وظایف مجمع عمومی موسس جهت راه اندازی شرکت سهامی عام

وظایف مجمع عمومی موسس برابر ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به قرار ذیل است :

وظایف مجمع عمومی عادی در ثبت و اداره شرکت سهامی عام

مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی عبارتند از : 1) مجمع عمومی موسس