مسئولیت هر شریک در شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : ” شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است

اشخاصی که نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکت های سهامی انتخاب شوند

هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود؛ که قانون عنوان هیئت مدیره به…

هیات مدیره در شرکت تعاونی

ماده 29 ق.ب.ت ، ارکان اداره شرکت های تعاونی را چنین برمی شمارد :

افزایش سرمایه شرکت و اطلاع آن به اداره ثبت شرکت ها

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز…

توقیف سهام شرکاء در شرکت سهامی و ممنوع نمودن ثبت نقل و انتقالات در دفتر ثبت سهام شرکت

توقیف سهام در شرکت سهامی در خصوص توقیف سهام شرکت به نکات ذیل توجه داشته باشید : 1- سهام شرکت…

ثبت آنلاین شرکت چگونه است

امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری…

ورشکستگی، فسخ و انحلال شرکت تضامنی

ورشکستگی شرکت تضامنی در مورد ورشکستگی شرکت ماده 128 قانون تجارت چنین می گوید :

ثبت شرکت فناوری اطلاعات

• معرفی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات (Technology information)  یا ITبه مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های…

آورده شرکاء در تشکیل شرکت تجاری

آورده شرکاء یعنی آن سرمایه ای که هر شریک برای تشکیل شرکت تجاری با خود به شرکت می آورد. آورده…

شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

در مورد ثبت شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند ماده 3 قانون مربوط به ثبت شرکت ها…