اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد 101 و 102 آیین نامه آمده است. با توجه به ماده…

مدت حمایت از ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون…

نکات مهم در مدیر عامل شرکت سهامی

در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی نکات ذیل حائز اهمیت است : 1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای…

گزارش بازرسان شرکت چه تاثیری دارد ؟

هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). بازرسان در حقیقت به…

ثبت شرکت انرژی

نفت خام مایعی غلیظ و افروختنی به رنگ سیاه یا قهوه ای است که در لایه های بالایی بخش هایی…

ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره

جهت آشنایی شما ارجمندان  با فرآیند ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، دراین نوشتارتوضیحات کاملی راجع به این موسسات وهمچنین شرایط…

نکات مهم در ثبت تبدیل سهام بی نام به بانام

سهام جمع سهم است و شرکت زمانی تحقق پیدا می کند که دارای سرمایه ای باشد و سرمایه هر شرکت…

نکات مهم در ثبت تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

آشنایی با سهام بانام و بی نام 1- سهم بانام به سهمی گفته می شود که دارنده آن مشخص و…

شرکت های تعاونی در چه قالبی تشکیل می شوند ؟

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در…

نحوه ی محاسبه ی سود و زیان شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که تمام سرمایه یا حداقل 51 درصد آن به وسیله اعضاء تعاونی در اختیار شرکت قرار…