نحوه ی تشکیل انواع شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی و انواع آن شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی…

هیئت مدیره و هیئت بازرسی اتحادیه تعاونی

اتحادیه تعاونی دارای ارکان ذیل است : 1- مجامع عمومی ،

تشکیل و انحلال شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می…

نحوه ی رسیدگی به ثبت بین المللی علامت تجاری

ثبت بین المللی علامت تجاری بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت…

ثبت افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام

در این شیوه از افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و برخلاف افزایش سرمایه از نوع قبل،…

لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : ”

شروط واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود و محدودیت در واگذاری آن

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره ای مغایر در اساسنامه…

آثار عدم تشکیل (ثبت) شرکت سهامی

شرکت سهامی ممکن است به دلایل مختلف به ثبت نرسد. این دلایل در رابطه با هر یک از دو شرکت…

مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییر در سرمایه شرکت به دو گونه افزایش و کاهش سرمایه تقسیم می گردد : افزایش سرمایه

سرمایه اسمی – ثبت شده و ارزش واقعی – تورمی شرکت سهامی

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد . در این نوع…