شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی مانند همه علوم و فنون در قرن بیستم ، تغییرات و پیشرفت های بسیاری را تجربه کرده است…

تشریفات افزایش سرمایه شرکت

اراده یکجانبه شرکت (ایقاع)، برای تحقق افزایش سرمایه کافی نیست بلکه انجام اعمال دیگری نیز ضروری است که آن ها…

تشریفات انتشار اوراق قرضه پس از ثبت شرکت

ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزاء…

اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت

اقسام اوراق قرضه اوراق قرضه ممکن است به یکی از سه صورت صادر شوند :

بررسی ماهوی ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی به جنبه های زیبا شناختی و شکل ظاهری یک محصول اعم از محصولات و فرآورده های صنعتی و…

اقدامات موسسین شرکت های سهامی عام برای تشکیل مجمع عمومی موسس پس از امضاء ورقه تعهد سهم

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد…

بطلان شرکت تجاری چگونه انجام می پذیرد

شرکت های تجاری که پس از تشکیل با ثبت، حیات پیدا کرده اند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت به…

تصحیح اشتباهات در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

با توجه به ماده 56 قانون مصوب 1386، اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری،…

پایان شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن مسئولیت هر یک…

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

روزگاری درمان بیماران عمدتاً منحصر به تجویز دارو، رعایت رژیم های غذایی خاص و انجام عملیات فیزیکی توسط خود طبیب…