قابلیت استناد به دفاتر تجاری

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء ملزم اند که…

تنظیم دفاتر تجاری و ضمانت اجراء فقدان یا نقص آن

تجار سه دسته تکلیف عمده دارند که عبارتند از : 1- تنظیم دفاتر تجاری 2- ثبت نام در دفتر ثبت…

صدور گواهینامه موقت سهم پس از ثبت شرکت

ورقه سهم ، ورقه ای است که نشانگر میزان سهام یک سهامدار می باشد. در خصوص اوراق سهام باید توجه…

مرحله ثبت شرکت سهامی خاص

مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت…

موارد انحلال شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگر به علل مختلف به پایان فعالیت خود برسد. جهات انحلال…

ساز و کار تراضی برای ایجاد شرکت سهامی عام

برای تحقق تراضی میان صدها و بلکه هزاران نفر ساده ترین روشی که به ذهن می رسد آن است که…

مسئولیت مدیران شرکت تجاری

مسئولیت در لغت به معنای آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده در و مسئول آن باشد.…

روند ختم تصفیه شرکت سهامی در مرجع ثبت شرکت ها

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در ادامه نام شرکت در همه جا عبارت…

ثبت تغییرات شرکت در تهران

شرکا و یا سهامداران شرکت ها، همیشه در صلح و آشتی نیستند. تجربه نشان می دهد که اشخاص حقوقی بعد…

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت

ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزاء…