مسئولیت های شرکت تجاری

مسئولیت در لغت به معنای آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد.…

مزایای ساخت، فروش، واردات و صادرات در ثبت طرح صنعتی

همان طور که در مقالات پیش اشاره شد، طراح علاوه بر حقوق معنوی، دارای حقوق مادی است که اهم مصادیق…

شیوه تشکیل جلسه و تصمیم گیری در هیئت مدیره شرکت های سهامی

هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود؛ که قانون عنوان هیئت مدیره به…

ثبت شرکت نقشه برداری

جهت ورود به این مطلب در ابتدا به ارائه تعریفی از نقشه برداری وشاخه های مختلف آن می پردازیم سپس…

مسیر بین المللی ثبت طرح صنعتی

همان طور که در مقالات پیش گفته شد، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای…

تعداد، شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی

– تعداد اعضای هیئت مدیره : تعداد مناسب اعضای هیئت مدیره را می توان با توجه به هدف ایجاد این…

روند مطالبه مبلغ تادیه نشده سهام

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت…

هیات موسس در تاسیس شرکت تعاونی و وظایف آن

بنابر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت )، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی…

وظایف و اختیارات هیات مدیره در تشکیل و اداره شرکت تعاونی

اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر اصلی…

شرایط تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

در این نوشتار برآنیم تا توضیحاتی درخصوص شرایط تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری در اختیار شما ارجمندان…