تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد. به موجب قانون، این…

واگذاری و داد و ستد سهام بانام

واگذاری و داد و ستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح…

مرجع تصمیم گیری اخراج عضو در شرکت تعاونی

اخراج عضو یکی از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی است که در مواردی معین و در نتیجه تحقق…

خروج از عضویت در شرکت تعاونی

خروج از عضویت در شرکت تعاونی شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی…

ثبت شرکت در خرم آباد

خرم آباد بیست و دومین شهر پر جمعیت ایران و مرکز استان لرستان است. این شهر در میان دره های…

ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

ثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری

تعریف موسسات غیر تجاری: موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور…

تشریفات تبدیل سهام

تشریفات تبدیل سهام ماده ( 24 ) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، سهم را چنین تعریف کرده است…

انواع نام از منظر حقوق تجارت

انواع نام از منظر حقوق تجارت انواع نام در علوم و فنون مختلف، یکسان نیست. از منظر حقوق تجارت می…

معیارهای انتخاب نامی نیک برای شرکت

هر شرکت باید به تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نحوه تشکیل ، نوع سرمایه و موضوع فعالیت خود ، نامی…