شیوه انتخاب و ساختار هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت بامسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد. ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط…

ثبت شرکت در گرجستان

گرجستان (Georgia)، کشوری زیبا و پر جاذبه در مرز بین اروپا و آسیا می باشد که جزء کشورهای اروپایی محسوب…

شرکت های تجاری از بُعد ماهیتی

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک…

شرایط انتشار اوراق مشارکت

در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن، بخش مشخصی تحت عنوان شرایط انتشار این اوراق…

ثبت تغییرات (تبدیل) سهام شرکت

یکی از موارد ثبتی، درخواست ثبت تبدیل سهام در شرکت های سهامی می باشد که مطابق مواد 43 به بعد…

مفاهیم ثبت شرکت ها

دراین نوشتار برخی از مفاهیم کاربردی و تخصصی در حوزه ثبت شرکت ها، جهت شناخت دقیق و جایگاه این مفاهیم…

طرق کاهش سرمایه شرکت سهامی

تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاَ ایجاب نماید…

اقسام ورشکستگی

ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است : 1- ورشکستگی عادی 2- ورشکستگی به تقصیر

ثبت شرکت در اروپا چگونه است و چه مزایایی دارد

• قاره اروپا قاره اروپا در نیمکره شمالی زمین قرار دارد و پس از قاره اقیانوسیه، دومین قاره کوچک جهان…

ثبت برند قارچ

قارچ، میوه ای از تیره ی رویندگان قارچی است؛ مشابه سیبی بر یک درخت. بیشتر قارچ ها، به دلیل تشکیل…