تابعیت شخص حقوقی به چه صورت است

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم…

آشنایی با شرکت های تعاونی تهیه و توزیع ، صاحبان مشاغل آزاد و شرکتهای تعاونی صنایع کوچک

• شرکت تعاونی تهیه و توزیع اشخاصی که جواز کسب از اتحادیه صنفی دارند و شغل آن ها تهیه کالا…

آشنایی با حدود اختیار و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل…

نکات کلیدی در ثبت نام تجاری و علامت تجاری

اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر…

نکات ثبتی در خصوص شرکت های دولتی

• شرکت دولتی شرکت های دولتی در ماده (4) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366، بدین شرح توصیف شده است: شرکت…

اقدامات هیأت مدیره جهت ثبت شرکت های تعاونی

وظایف هیئت مؤسس پس از انتخاب هیئت مدیره توسط اولین مجمع عمومی (مؤسس) خاتمه یافته تلقی می شود و هیئت…

وظایف مدیران تصفیه شرکت سهامی

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه شرکت وظایف و اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و عمل تصفیه شرکت شروع…

وجود حداقل دو شریک در شرکت با مسئولیت محدود

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است…

انواع شرکت های تجاری (براساس شخصیت شرکاء و مسئولیت آنها)

در مواعد مختلف قانون گذاری در ایران، شرکت های تجارتی به اشکال مختلفی درآمد است. در قوانین اولیه مربوط به…

مجامع عمومی شرکت سهامی

به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از : 1- مجمع عمومی موسس