آنچه درباره ثبت، تجدید، انتقال و تغییرات برند باید بدانید

برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن…

شرایط ثبت تغییرات شرکت

شرکا و یا سهامداران شرکت ها ، همیشه در صلح و آشتی نیستند.تجربه نشان می دهد که اشخاص حقوقی بعد…

راهنمای ثبت علامت تجاری

علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و…

برای ثبت شرکت چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک…

وظایف و اختیارات وزارت تعاون

• شرکت تعاونی : به موجب ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص…

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

در ادارات ثبتی یکی از ممیزی هایی که به عمل می آید، تطبیق مالکیت سهام و یا سهم الشرکه در…

موارد انحلال در شرکت های تعاونی و سهامی

انحلال به معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی ( مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت تجاری)…

شرکت های تعاونی معدنی چگونه به ثبت می رسند؟

• تعریف شرکت تعاونی : یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است…

صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی

سرمایه در شرکت های تعاونی از مجموع آورده های نقدی (پول) و غیر نقدی (جنسی و مال) تشکیل می شود…

دفاتر تجاری چیست ؟

برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز…