چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور…

تعیین موضوع فعالیت در ثبت شرکت های تجاری

یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می…

تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی

برای تشکیل شرکت های اشخاص، افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی، رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری…

اسناد و مدارک مورد نیاز جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

پیمانکار: مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که با عقد قرارداد پیمان، مسئولیت تهیه، حمل، نصب و یا اجرای یک…

مفهوم آورده در شرکت های تجاری

با توجه به آنکه قوانین تجارت ایران در خصوص اصطلاح « آورده »، تعریفی ارایه نداده و تنها به صورت…

اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری

• اقامتگاه شرکت تجارتی : اقامتگاه در لغت به معنی محل سکونت به کار رفته و در اصطلاح حقوقی، اقامتگاه…

شناخت انحلال شرکت های تجاری

انحلال به معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی (مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت های تجارتی)…

چگونگی ثبت گروه اقتصادی

• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت : در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲…

مفهوم سرمایه گذاری و مدارک و مراحل ثبت شرکت های سرمایه گذاری

• تعریف سرمایه‌گذاری : سرمایه گذاری investment)) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود ازآن است. به طور…

ثبت شرکت تولید مجسمه

مجسمه یا تندیس پیکره ای است که اغلب با هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء ،…