گفتار اول معرفی شرکتای تجاری:

درقانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شه ولی قانون مدنی اون رو تعریف کرده. این رو میدونی که در حقوق مدنی شرکت به دو عام و خاص میباشه، درمعنی عام  شرکت: عقدیه که هر کدوم ازطرفین سرمایه و کار خود رو برای رسیدن به سودی خاص جمع  می کنه ولی در معنای خاص: شرکت یکی از عقد های معینی که با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شه

در ماده 571قانون مدنی اومده: شرکتی که از اجتماع حقوق مالکین زیاد  در یک شیء واحد یا معین به به شرط اشاعه، تشکیل میشه  شرکت گفته میشه و این شرکت میتونه اختیاری و اجباری باشه و شرکت قهری شرکتیه که برتوافق کردن شرکا پایدار نمی باشه وبه دلیل ارث  که در نتیجه  اجتماع حقوق مالکان ایجاد میشه

آنچه که در حقوق مدنی جلب توجه میکنه اینه که امکان داره مالکیت مشاع میتونه از هرعقدی که این حالت که بالا گفتم رو ایجاده کنه باشه و فقط برای عقدی بانام و عنوان شرکت نباشه و یعنی عقدی که هر یک از شرکا توافق کنه که حقوق مالکیت خاص خودش رو برای مالکیت مشترک ایجاد کنه.

شرکت اختیاری ممکنه حاصل عقدی از عقود باشه مثل اینه که مالکی نصف مال خودش رو به دیگری بفروشه یا هبه (هدیه) بده، در این نوع مثالا سبب مالکیت مشترک که همون شرکت هست یعنی عقدیه که عنوان  بیع  یا هبه داره و عقدی به نام شرکت نمی باشه

در فقه وحقوق مدنی در مورد عقدی مستقل یعنی (شرکت) شک وجود داره،  برخی از مولفان با این عقد مخالفت دارن یعنی شرکت رو نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می دونه و حاصل اون یا توسط یکی از عقود معینه  یا می تونه به صورت قهری باشه.

بعضی برای این عقد اصالت قائلن یعنی که عقد شرکت رو در ایجاد  اشاعه موثر دونسته و اون رو کنار بیع و معاوضه در گروه عقود معین می شمارن. ولی امروزه اون عقیده ای که برعقاید دیگه تسلط داره اینه که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در یک شیء واحد میشه سبب عقدی بشه به نام (عقد شرکت)

ماهیت حقوقی شرکت:

براساس یک نظریه قدیمی که به نظریه قراردادی موسوم می باشه شرکت چیزی نیست جز قرارداد واین امر بیشتر برای شرکت مدنی از نوع اختیاری صدق میشه این نظریه در قرن 19 مورد استقبال بیشتر قرارگرفته چون؛ به نحوی کامل با نظریه عمومی استقلال اراده میباشه و به شرکا امکان رو میده که ارتباط میان خود رو هرجور میخوان تنظیم کنن.  ویژگی قراردادی در شرکت تجاری هم دیده میشه و قرارداد شرکت روابط بین شرکا رو تنظیم میکنه و اون قرارداد میان شرکا در بیشترمواقع قرارداد شرکت برقانون تجارته و از طرف دیگه یک نوع وضعیت جدید حقوقی حاصل میکنه که برای اشخاص ثالث میباشه.

ثبت شرکت:
زمان
موضوع
در مورد ماهیت اصلی شرکت های تجاری توضیحات کاملی بود خیلی ممنون ثبت شرکت نیک
امتیاز
51star1star1star1star1star
تماس با مشاوران