فصل اول

معرفی شرکت سهامی

تعریفی از شرکت سهامی:                                                                                              میدونی این شرکت چه تعریفی داره؟ شرکتیه که حداقل از 3 نفر تشکیل شده و در اون سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شه و مسئولیت صاحبان سهام هم به همون مبلغی که به شرکت آوردن محدود می باشه. این شرکت برای امور تجاریه و شرکتی بازرگانی حساب میشه مگه اینکه موضوع فعالیت اون امور بازرگانی نباشه صاحبان سرمایه همون (صاحبان سهم یا سهامدار) تلقی میشه.

میدونی شرکت سهامی از چه اجزایی تشکیل میشه: به دونوع زیر:

1-عام

2- خاص

شرکت سهامی عام شرکتیه که موسسانش قسمتی از سرمایه  شرکت رو از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنن.  شرکت سهامی خاص شرکتیه که همه سرمایه شرکت توسط موسسان شرکت تامین میشه.                                                                                                                               تاریخچه شرکت سهامی:                                                                                                     این تاریخچه در حقوق ایران به این صورته شرکت برای امور تجاری تشکیل می شه و موجب شد که خانواده ها و دوستان به جای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود  به این نوع از شرکتا روی بیارن و در قانون 1311 ق. تجارت پذیره نویسی در اوراق قرضه مقرارتی دیده نمیشه این مقرارات درباره ی شرکتای بزرگ و کوچک  یکسان بوده؛ شرکت سهامی  دارای تعداد کمی سهامدار بود و جنبه فامیلی هم داشته یا شرکتی که دارای هزاران سهامدار بوده همون مقررات به کار رفته می شده.                                      شرکت سهامی در فرانسه:                                                                                              قطعات مساوی سرمایه یعنی هر شریکی چند درصد از سرمایه شرکت رو دراختیاره داره و در قرن 18به عنوان سهم شناخته شد، بعدها در قانون تجارت این کشورشرکت به2نوع تقسیم شد:                            یک/ شرکت مختلط سهامی :شرکتیکه برای تشکیل شدن  اجازه دولت لازم نبود!

دو/ شرکت سهامی بی نام: شرکتی که جهت تشکیل گرفتن  اجازه از دولت لازم و ضروری بود در قانون سال 1867 میلادی گرفتن اجازه از دولت برای تشکیل شرکت سهامی لغو شد.                                              از جمله مهمترین تغییراتی که بعدا در قانون فرانسه ایجاد شد میشه به موارد زیر اشاره کرد:

1- شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب شد.                                                                         ۲- رئیس هیئت مدیره اجازه داشت که مدیر شرکت بشه و این مدیران مسئول پرداخت قروض شرکت هم بودن. این قوانین در قانون 1966 فرانسه که قانونگذاری اون کشور رو تشکیل میده.

 

آیا میدونی وضع قانونگذاری در انگلیس چجوریسست؟ تاسیس شرکت از قرن 18در این کشور شروع شد. در آغاز شرکتهای بزرگ فقط با اجازه و دستورشخص پادشاه تاسیس میشده، ولی از سال 1844 تصمیمی گرفته شد که ایجاد شرکت و دادن شخصیت حقوقی شرکت فقط با ثبت شرکتنامه محقق بشه: درادامه کمپانی ها دو دسته می شده؟

1) شرکت با مسئولیت محدود

2) شرکت با مسئولیت نامحدود.

در شرکت اولی فقط شرکا شرکت مسئولیت دارن و این نوع از شرکتا بیشتر مورد استفاده عموم مرقرارگرفته، ولی در شرکت دومی  که تاسیس اون به وسیله قانون 1855 میباشه برقرار شد.                               شرکتی دیگری هم هستش که دارای 2دسته می باشه:

1) شرکت سهامی عام :شرکتیه که در اون  موسسان برای بدست آوردن سرمایه به عموم مردم مراجعه میکنه.                                                                                                                                ۲) شرکت سهامی خاص: شرکتیه که برای بدست آوردن سرمایه اولیه خودش مراجعه کردن به مردم رو جهت دریافت سرمایه ممنوع کرده و همچنین سهام قابل انتقال به دیگری نمی باشه.                            تاریخچه کشور آمریکا:                                                                                                             در این کشورم مثل انگلیس شرکتای سهامی شخصیت حقوقی نداره جزاینکه اساسنامه یا شرکتنامه شون ثبت شده باشه؛ دراین کشور سهامداران از آزادی زیادی برخورداره جهت اداره کردن شرکت خود.           تاسیس و اداره شرکت سهامی  براساس قوانین و حقوق امریکا می باشه، حکومت فدرال امریکا جهت حمایت از سرمایه گذاران در شرکتا یک سری قوانینی رو برقرار کرده که به وسیله اونا به کمیسون بورس واوراق بهادار تصمیمات زیادی رو داده که تا اون اطلاعات شرکتهای مهم رو بررسی کنه ونحوه کار اونها رو مشاهده و در رای گیری از سهامداران  سهام کنترل کنه و اون تصمیمات کمیسیون قابل اجرا میباشه.     تاریخچه حقوقی آلمان:                                                                                                                   قانونهای این کشور با قوانین تجارت فرانسه شباهت زیادی داره ولی به دلیل بحران اقتصادی زیاد این کشور قوانین جدیدی ایجاد شده که جهت تنظیم طرز کار شرکتا، مدیران شرکتا نسبت به سهامداران مسئولیت و حق دخالت در امور شرکت بیشتری دارا میباشه. ازجمله ویژگیهای حقوق آلمان در شرکت اینه که کارکنان حق دخالت دراداره کارای شرکت رو دارا می باشن؛ یعنی این که نمایندههای کارمندان شرکت مثل نماینده ی سهامداران شرکت درهیئت نظار حاضرن.                                                              حقوق کشورای دیگر:                                                                                                                      در کشورهایی مثل؛ بلژیک ،ایتالیا، پرتغال، هلند، اسپانیا هم وضع قوانین همونجوریه که  درباره ی کشورای دیگه گفته شده میباشه:                                                                                                       حقوق کشورای بالا ازقرن پیش تا الان تغییر کرده و درحال تحوله.                                                               در بلژیک: از حقوق کشور فرانسه پیروی میکنه و حتی با قوانین اون تغییر میکنه.                                         در ایتالیا: از اول با قانون 1867تنظیم شده و بعدا اصلاحش کردن.                                                           در هلند: وفق قانون1971هلند سهامداران شرکتا دارای آزادی در مجامع عمومی کم شده و برای نظارت بر کارگران شرکت برای سرنوشت شرکت هیئت بازرسان رو تشکیل میشه که اعضای اون با پیشنهاد مجمع عمومی وشورای کارگران انتخاب میشه؛                                                                              در پرتغال و اسپانیا: تغییر قانونگذاری برای شرکتای سهامی توجه زیادی شده بهش، ولی اخرین قانون اسپانیا قانون1989میباشه که برای تشکیل شرکت 10میلیون سرمایه لازمه.

شرکتای سهامی:                                                                                                                    تاریخچه اونا در ایران به نحو زیر میباشه:

اولین قانونی که درباره شرکتای سهامی ایجاد شده و کامله مربوط به سال 1311میباشه که این قانون از قانونگذاری فرانسه استفاده میشده، بر لازم بودن دریافت مجوزه از نهادهای دولت برای تاسیس شرکته که ازاون در قانون ما پیروی نشده؛ که شرکت میتونه آزادنه تاسیس بشه و شرکت برای کارای تجاری ایجاد میشه. درقانون مذکور سرمایه لازم که باید پرداخت شه نیومده واین سبب شده خانوادهها به جای شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی ایجاد کنن.                                                                                       شرکت اگر دارای سهامدار کم باشه و موسسان اون باهم رابطه فامیلی داشته واگه دارای سهامداران زیادی باشه و ازنظر حقوقی سازمانی  یکسان باشن همون مقررات برای این دو برقرار می شه.

لایحه قانون 1347 دارای 300ماده می باشه که برابرنصفی از مواد قانون تجارت 1311هست، قانونگذار توجه زیادی به شرکتای سهامی داشته. قانون گذارمقررات درباره به شرکتای سهامی رو در 12بخش مقرر کرده که شامل : تعریف وتشکیل شرکت سهامی، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه حسابای شرکت، مقررات جزایی، مقررات مختلف مربوط به شرکتای سهامیه.                                                                                                     آیا میدونی ازجمله ویژگیهای قانونگذاری درمورد شرکتای سهامی چیه؟

1- قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی میان دو این دو شرکت سهامی عام وخاص فرق گذاشته است؛ یعنی برای تشکیل شرکت سهامی عام همون مقرراتی که درباره مراحل در قانون تجارت 1311 به شکل پیچیده و زیاد مطرح کرده ولی مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص  خیلی ساده تر از سهامی عام میباشه و حداقل سرمایه لازم برای  تشکیل شرکت  سهامی خاص 100.000تومان هستش ولی برای شرکت سهامی عام  500.000تومان میشه.                                                                                              2- مدیریت شرکت سهامی قانونگذار همون قوانین مقررات قدیمی رو حفظ کرده  و اداره شرکت رو به مدیریت و رئیس اون تعهدات و وظایف توسط این دو نهاد مشخص میشه.                                                    3- حقوق اشخاصی که با شرکت معامله داره مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و وفق ماده 118معاملات مدیران شرکت با اشخاص دیگه به علت محدودیتهای در اساسنامه  باطل نمیشه.                                                 4- نظارت کردن بر حسابا و به طور کلی بر اداره شرکت می باشه و طبق ماده 144برای استقلال و ازادی بازرسان گفته شده؛ ” در زمینههایی که وزارت اقتصاد اعلام می کنه وظایف بازرسی شرکتا رو در شرکتای سهامی عام اشخاصی می تونند ایجاد کنه که نام اونا در فهرست رسمی بازرسان شرکتا ثبت شده باشه”.

5- ازجمله شرایط تنظیم فهرست ودستیابی صلاحیت بازرسی در شرکتای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشه که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلس قابل اجرا می باشه.                                                          6- قانونگذاربرای نگهداری ازحقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی تصمیم گرفته که در تولید سرمایه گذاری کنن مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده.                                                       ویژگی این مقررات اینه که قانون گذار برای نقض مقررات مهم درباره ی تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده بررسیها نشون داده که این مقررات خیلی کم در ایران اجرا شده.                                           میدونی لایحه قانونی 1347 دارای یک خوبی می باشه که که در اون به صورت مفصل بعضی از عملیات  در مورد حیات و بقای شرکت در قانون تجارت 1311 می باشه که عملیاتی مثل تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت هستش. با این وجوداین لایحه بی عیب و ایراد نمی باشه که در ادامه به 3 ایراد اون اشاره میشه:                                                                                                یک/ مقررات و قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، ثبت اون در اداره ثبت شرکت ها رو ضروری تلقی نکرده ،این قانون خنثی می شه.  قانون گذاریک نوع مقرراتی رو برخی اوقات پیش بینی کرده که از قانون فرانسه گرفته شده و اون قابل فهم می باشه ولی این ماده مفهومی نداره.

درنتیجه : شرکت سهامی می تونه تشکیل بشه بدون اینکه به ثبت برسه، ولی شرکا نمی تونن از سرمایه شرکت بهره برده درجایی میشه استفاده کرد که شرکت به ثبت رسیده باشه.

دو/ میدونی که و واضحه که حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام تعیین شده از شرکت سهامی خاص بیشتر می باشه، مقررات این لایحه به گونه ای می باشه که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می تونن هر نوع شرکت سهامی رو انتخاب کنن.

میدونی که شرکت سهامی عام دارای مقررات پیچیده ای می باشه و در این مواقع هست که تصمیمات درباره ی شرکت توسط مجمع عمومی انجام نمی شه بلکه خود شرکا با گرفتن امضای کلیه شرکا و تنظیم صورت جلسه این کار رو انجام میدن.

سه/ در بیشتر کشوای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتا وسیله ای لازم جهت اجرا و انجام بعضی از سیاستهای اقتصادی می باشه در جایی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارای حقوقی اصلا توجه نشده!

خلاصه  و نتیجه گیری ایرادات بالا: موارد بالا نشون دهنده اینه که تحول حقوق درباره ی شرکتای سهامی در مدت زمان کم ضروریه، با این وجودلایحه قانونی از سال 1347 تاحالا کوچک ترین تغییری هم  نکرده و اگه تغییری داشته باشه شامل قوانین زیرهستش برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار 1384می باشه.

ماهیت حقوقی شرکت سهامی:                                                                                                     آیا شرکت سهامی دارای جنبه قراردادی یا تأسیسی می باشه؟
در قانون تجارت، شرکت سهامی قبل از هر چیزی یک قرارداده و در لایحه قانونی1347 این وضعیت هیچ تغییری نکرده. ابتدا تشکیل شرکت سهامی نیازی به کسب مجوز از دولت نداره و رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همون رژیم عام قراردادها می باشه.  در واقع شرکت سهامی بر پیروی کردن از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی 1347، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها می باشه…                                        کشورای دیگه برای ایجاد شرکت سهامی ثبتش  در اداره ثبت شرکتا ضروری نیستش و همین که شرکا اراده به تأسیس اون کردن و مقررات مندرج در مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347 رو رعایت کرده، شرکت تشکیل می شه پس شرکت سهامی در کل تابع قرارداد شرکا نمی باشه و به خصوص در لایحه قانونی 1347 بر جنبه تأسیسی اون  بیشتر تأکید می شه.

بخاطر اینکه در قرارداد شرکت نمیشه آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی رومعین کرد، چونکه به ویژه در مورد شرکت سهامی عام می باشه زیرا ممکنه صدها شریک داشته باشه!                                     شرکا می تونن به اکثریت و در قالب مجامع عمومی، شرایط اساسنامه قراداد شرکت روتغییر بدن و نیازی به آرا و اراده همه شرکا نداره؛  مدیران شرکت، وکیل ساده شرکت تلقی نمیشن، بلکه نمایندگانی می باشه که در مقابل اشخاص ثالث از تصمیمات واختیارات لازم برای متعهد کردن و یکپارچه کردن شرکت برخوردارن، به شرط اینکه تصمیمات و اقدامتشان درراستای موضوع شرکت باشه…                                اشخاصی که وارد شرکت میشن اغلب همدیگه رو نمی شناسن و هر لحظه ممکنه حقوق خود در شرکت رو با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنن.
ادامه حیات وباقی موندن شرکت لازمه رعایت مقرراتیه که قانونگذار وضع کرده است، قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کارش مقررات جدیدی ایجاد کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت رو محدود می کنه این مقررات و کم رنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی رو در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی  تأثیر گذاشته.

آثار شخصیت حقوقی شرکت سهامی:

  • نام:

این شرکت نام مخصوصی داره که موسسان اون به طور آزاد انتخاب شده و نام این شرکت باید از اون نقطه  ومحلی که فعالیت داره انتخاب شه، مانند اینه که شرکت سهامی لرستان برای برای شرکتی که در این محل فعالیت داره یا هم ممکنه که بدلیل موضوع فعالیت کاری این شرکت انتخاب شده یا ممکنه نام شرکت تخیلی باشه مثل شرکت سهامی  سنگتراشان که امور و اشتغال اون سنگبری هستش.

*نکته: این مورد برای شرکت سهامی  ضروریه که در شرکت سهامی عام باید عبارت “شرکت سهامی عام”  در شرکت سهامی خاص قبل نام شرکت باید وپس ازاون بدون هیچ فاصله ای با اسم شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیهها برای شرکت به صورت واضح و دقیق نوشته بشه.

2) اقامتگاه شرکت سهامی: مرکز اصلی شرکت همون اقامتگاه شرکته و باید در اساسنامه درج بشه و تغییر اقامتگاه شرکت از محلی به محل دیگه باید زیر نظر مجمع عمومی فوق العاده انجام بشه وهمچنین دستورهیئت مدیره در این امر بی اثره و تغییر اقامتگاه شرکت باعث تغییر تابعیتش نمیشه.

3) تابعیت شرکت:                                                                                                                 قواعد در مورد این شرکت همون قواعدی که درباره ی همه شرکتا به کار رفته میشه وطبق ماده94قانون 1347 هیچ مجمع عمومی نمیتونه تابعیت شرکت رو تغییربده یعنی اینکه  تغییر تابعیت شرکت سهامی با تصمیم  همه آرا و نظرات شرکا انجام میشه.

4) سرمایه شرکت:                                                                                                          شرکت باید سرمایه خصوصی داشته باشه ودر شرکت سرمایه اهمیت ویژه ای داره و طلبکاران میتونن ازش بهره بگیرن و وثیقه ای برای پرداخت قروض شرکت اشخاص ثالث می باشه! در قانون تجارت 1311برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی مبلغی مشخص نشده ولی در ماده لایحه قانونی 1347 این حداقل مبلغ معین شده است (500هزار تومان). در شرکت سهامی قانونگذار گفته که میشه سرمایه این شرکت رو افزایش و کاهش داد؛ سرمایه شرکت ثابت نیست و درحال گردش و چرخش میباشه یعنی برای کارای مختلفی بکاربرده میشه مثل اینه که سرمایه بدلیل  زیان در شرکت کم بشه و یا تموم بشه یا بدلیل سود زیاد بیشتر از او مبلغی بشه که شرکا در ابتدا به شرکت آوردن.                                 5) شعبه شرکت سهامی: تاسیس  شعبه شرکت از راههای معمولی به توسعه و پیشرفت فعالیت اقتصادی شرکت می انجامه. در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی اومده که: اگه شرکتی شعبه های زیادی داره و در مکانای مختلفی باشه شکایت از تعهدات  هر شعبه ایی با اشخاص دیگه لازمه که در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در اون ایجاد شده برگزار بشه. عبارت  تعهدات شعبه به این مفهومه که شعبه دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشه و میتونه تعهدات وقراردادهایی رو بپذیره و انچه که شعبه تعهد میکنه به حساب شرکت اصلی وهمچنین مدیر شعبه نماینده شرکته.                             اگه تعهدات ایجاد شده توسط شعبه تعهدات خود شعبه باشه، بعد از انحلالش نباید دعوی و شکایت علیه شرکت انجام بشه؛ بلکه باید علیه مدیر تصفیه شعبه اقامه دعوا صورت بگیره چون انحلال شعبه به تصفیه دارایی اون شعبه می انجامه. پس در حقوق ایران  برای ایجاد شعبه انجام مراحل خاصی وحتی ضروری بودن ثبت شعبه در محل، چیزی دیده نمیشه.                                                            تاسیس شعبه همیشه  به اداره ثبت شرکتا محل تاسیس  باید اعلام بشه…                                                  میدونی تفاوت شعبه شرکت با شرکت وابسته تفاوت هایی داره؟                                                       که در اینجا لازمه که شرکت وابسته تعریف بشه: شرکت وابسته: شرکتیه  که  به شرکت دیگری وابسته باشه ومالک کل سرمایه باشد یا بیشتر سهام اون رو در اختیار شرکت دوم قرار بده.                                  به شرکتی که کاملا یا غیرکامل، با شرکت دیگری با هدف کنترل مشترک براساس قرارداد یا موافقتنامه، همکاری می‌کنه و یعنی به طور غیرمستقیم یا مستقیم از طریق یک یا چند شرکت وابسته شرکت دیگری رو کنترل کرده یا بوسیله شرکت دیگری کنترل شده، یا با شرکت دیگر به طور مشترک توسط شرکت سومی کنترل می‌شه.                                                                                                                تفاوت شرکت اینه که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا همون شرکت مادره که در صورتی این موضوع صورت میگیره که شعبه شخصیت حقوقی نداشته باشه.                           تشکیل شرکت وابسته مستلزم اینه که شرکت اصلی با اشخاص دیگه سرمایه گذاری کنه و همچنین قانونگذار ایران  مشخص نکرده که براساس چه مشخصاتی  شرکت وابسته به شرکت دیگر پذیرفته میشه، اگه شرکایی که  سرمایه این نوع از شرکت رو تامین میکنه و فعال هم هستن این میزان سرمایه یک ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر می باشه چون اگه شرکت  کمتر از نصف سرمایه رو در شرکت دیگرداشته باشه و به دلیل عدم حضور شرکا در مجمع عمومی شرکت وابسته در این موقع شرکت اولی اداره کننده واقعی و حقیقی  شرکت می باشه. “در این موقعه که شرکت دوم به شرکت اول وابسته میباشه اگرچه که سهام شرکت اولی ارپز شرکت دومی بیشتر باشه”.

6) فعالیت شرکت سهامی: شرکت سهامی  در فرانسه شکل تجاری داره  و بدون توجه به موضوع فعالیت  تجاری باشه یا غیر تجاری.                                                                                                  در حقوق ایران در ماده21 ق.تجارت  شرط تشکیل شرکت رو تجاری بودن اون دونسته است و این شرکت یک شرکت بازرگانی حساب میشه به غیر اینکه موضوع فعالیت واون تجاری  و بازرگانی نباشه،  سرمایه این شرکت به سهام تقسیم میشه و سهام اون آزادانه قابل انتقال هستش پس در نتیجه هیچ شرکتی اگرچه که موضوع فعالیت اون مدنی باشه مثل خرید و فروش اموال غیر منقول که قبلا به اون اشاره شده. نمیشه سهام قابل انتقال باشه ولی مسئولیت هر یک از شرکا فقط محدود به همون سرمایه ای که چه کم و چه زیاد باشه و شرکت ادعا کنه به علت فعالیت تجاری نداره باید شرکت مدنی محسوب بشه و شرکت سهامی ممکنه از نظر ظاهری و از نظر فعالیت تجاری محسوب میشه، مثل شرکت بیمه و حمل ونقل.

فصل دوم

تشکیل شرکت سهامی:

همینجور که قبلا گفتیم که شرکتهایی که موسسان اونا بخشی از سرمایه شرکت رو از راه فروش سهام به مردم تامین میکنه شرکت سهامی عام گفته میشه. فروش سهام فقط از طریق تامین سرمایه شرکت سهامی عام انجام میشه. پس در ماده 4لایحه قانونی سال 1347شرکتایی که همه سرمایش موقع تاسیس و تشکیل شرکت توسط موسسان شرکا تامین و پرداخت میشه، شرکت سهامی خاص گفته میشه.                                                                                                                                         برای تشکیل شرکت سهامی عام و خاص قواعد خاصی وجود نداره ودرادامه شرکت سهامی به دونوع زیر تقسیم میشه…

گفتار اول _تشکیل شرکت سهامی عام:                                                                                          تشکیل این شرکت دارای مراحل زیر میباشه:                                                                                      یک/ تاسیس اون توسط موسسان شرکته و اونا برای ایجاد شرکت به دنبال پیدا کردن شریکان دیگری می باشن.                                                                                                                                            دو/ زمان پذیره نویسی یعنی اینکه یعنی مجموعه آوردههای  پذیره نویسان  و موسسان  سرمایه شرکت رو تشکیل میده.                                                                                                                           سه/  بعد اینکه سرمایه شرکت جمع شد با  شرکا در مجمع عمومی موسس شرکت تشکیل می شه.                                             تاسیس شرکت سهامی عام:                                                                                                      تاسیس به این مفهومه که به مجموعه اعمال مادی وحقوقی هر یک از شرکا اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی تاسیس شرکت گفته میشه، در مجمع موسس شرکت به کسی گفته میشه که برای ایجاد شرکت پیشقدم میشه سرمایه شرکت از روش جمع کردن شرکای دیگه فراهم میشه و موسس هم میشه یا شخص حقوقی باشه یا حقیقی.

 

تماس با مشاوران