ماهیت حقوقی شرکت

در نظریه قراردادی شرکت به خصوص در قرن 19 میلادی توجه زیادی به اون شده بود چونکه بانظریه  عمومی استقلال اراده یکی بوده و این امکان رو به شرکا می داده که روابط بین خود رو هرجوری که میخوان تنظیم کنن و قاعده ایی که به موجب اون در شرکتنامه شرکا به هر شکلی که می خوان و مقرر باشه تقسیم سود انجام می شه،  طبق ماده 119 قانون تجارت تقسیم منافع هم زمانی انجام میشه که شرکا توافق دیگری رو نکرده و به همون میزان سهم الشرکه میان هر یک از شرکا تقسیم میشه.

وفق ماده 133قانون تجارت قاعده ی دیگری که شرکت نمی تونه هیچ کدوم از شرکاء رو به پرداخت کل سرمایه که به دلیل ضررای وارده به شرکت کم شده رو مجبور کنه که بیشتر ازآنچه که در شرکتنامه تعهد شده رو به شرکت سرمایه بده

در شرکتای اشخاص  قانونگذار( قوانین آمره که  قاعده ای که از اراده طرفین یک تعهد است و برخلاف اون غیر قابل نفوذ است) وضع میشه  و خطا کردن از اونا شرکت رو بی اعتبار میکنه،  شرکت تجاری به علت قرارداد طرفین تشکیل نمیشه و تشکیل اون به یک سلسله اقدامات بیرون از قرارداده که قانونگذار تعیین کرده. در حقوق کشور های اروپایی شرکت وقتی تشکیل میشه که ثبت بشه ولی در حقوق کشورما وقتی شرکت تشکیل میشه که تشریفات مخصوص خودش که در قانون اومده رعایت بشه. مثل اینه که شرکت تضامنی زمانی تشکیل میشه که از طرف شرکا تمام سرمایه نقدی پرداخت میشه و سهم الشرکه غیر نقدی رو تحویل یا ابلاغ داده شه

وفق ماده 133قانون تجارت قاعده ی دیگری که شرکت نمی تونه هیچ کدوم از شرکاء رو به پرداخت کل سرمایه که به دلیل ضررای وارده به شرکت کم شده رو مجبور کنه که بیشتر ازآنچه که در شرکتنامه تعهد شده رو به شرکت سرمایه بده

نظریه دیگری میباشه  به نام نظریه سازمانی که توسط این نظریه ی جدید شرکت تاسیس حقوقیه که برخلاف قرارداد میباشه که در اون تعهدات و حقوق شرکا رو برای رسیدن به سودیه که به شکل پایدارثابت نمیکنه و وجود نظریه سازمانی به خصوص به قانونگذار اجازه میده فعالیت شرکت رو در روند ازاد بازار بشه کنترل کرد. هم نظریه قراردادی و هم نظریه سازمانی نمی تونه گویای شرکتای تجاری باشه؛ و شرکت در واقیعت تاسیس حقوقی خاصیه که قانونگذار در اختیار افراد میگذاره تا امکانات  مالی خود رو در یکجا جمع کنه و باهمکاری یکدیگه اون رو زیاد میکنن

میدونی امروزه شرکتای بزرگ رو نمیشه یک قرارداد دونست:

چون نقش قدیمی این قرارداد ثابت کردن روابط میان طرفین می باشه وقتی کفایت می کنه که طرفین قرارداد برای مدت کوتاه با یکدیگه همراه باشه، در شرکت که برای مدت ثابتی ایجاد میشه رژیم حقوقی خاصی لازمه تا امکان تغییر کردن حقوق و تعهدات طرفین در زمان فعالیت شرکت میسر می شه

تماس با مشاوران