انواع سهام.                                                                                                                                میدونی سهام به چند دسته تفسیم می شه؟                                                                                      یک/ از نظر شکلی بی نام و بانام.

دو/ ازنظر ماهیت سرمایه.

سه/ سهام نقدی و غیرنقدی.                                                                                                               از لحاظ حقوقی (صاحب سهام سرمایه شرکت می باشه) سرمایه ای و انتفاعی و عادی ممتازه.                                                 یک/ سهام بانام: در حقوق مون تعریفی از این دو سهام بانام و بی نام دیده نمیشه پس اینجور تعریفش میکنیم؛ سهام بانام سهامیه که در ورقه سهام، مشخصات صاحب سهام نوشته می شه.                                سهام بینام سهامیه که ورقه سهام اون مشخصات صاحب سهم گفته نمیشه چون به صورت وجه حامل (سندیه که امضا کننده اون عهد می بنده که پولی رو در زمان معینی به دارنده سند بده) تنظیم و آماده می شه.

تعریف کلی سهام بانام اینجوریست؛ سهامی که در اون نام  دارنده سهام نوشته میشه ویا در دفتر سهام شرکت ثبت میشه پس شرکت سهامدار میشه و باعث رابطه صمیمی شرکت و سهامدار خواهد شد! یا سبب معلوم شدن تقسیم سرمایه و اخیتارات تصمیم گیری در شرکت میشه‌.                                 میدونی  این سهام وسیله ای خوبیه که دارایی و سرمایه صاحب های سهام محاسبه بشه؛ هر انتقالی که بدون رعایت شرایط مثل؛  تغییر اقامتگاه که باید در دفتر سهام شرکت ثبت و امضا بشه و دیگه شرایط که گفته شد انجام بگیره از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی اعتباره.                                                   دو/ سهام بی نام چیه؟ حقوق صاحب این سهم به وسیله ورقه سهمه که به دیگران هم انتقال میشه. این سهام به صورت سند، تنظیم میشه و ملاک هم اوست و اگه کم بشه یا دزدیده شه  طبق این مواد ۳۲۰ و ۳۳۴ق.ت میگیرد قانونی داره…

3-تبدیل سهام:                                                                                                                               روشهای زیر اول در اساسنامه شرکت ذکر میشه و بعداً در مجمع عمومی فوق العاد توسط شرکا بهش رای میدن. اگه شرکتی بخواد  مشخصات همه شرکا مطلع شه باید سهام بی نام خودش رو به بانام تبدیل کنه! برعکسش یا اگه بخواد سهامش رو در بورس انتقال بده باید سهام با نام رو به بی نام تبدیل کنه.    در ماده ۴۴قانون ۱۳۴۷ اینجور اومده که درباره تبدیل سهام بی نام به بانام باید ابتدا در روزنامه کثیرالانتشار ۳بار و ۵ روز منتشر بشه بعدش به سهامداران داده میشه تا اونا به شرکت شون مراجعه کنن.                                                                                                                            در ماده ۴۷قانون ۱۳۴۷؛ قانون گفته که برای تبدیل سهام بانام به بی نام فقط یکبار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی های شرکت منتشر میشه و فقطم یک مهلت دو ماهه به سهامداران میده که به شرکت مراجعه کنن…                                                                                                                *نکته: بعد اینکه سهام تبدیل شد شرکت باید به صورت کتبی اداره ثبت شرکتا رو از این تبدیل آگاه کنه که تا مراحل اون ثبت بشه و بعد به اطلاع مردم برسه.

ب) سهام نقدی و غیر نقدی:                                                                                                            میدونی که سهامهای شرکت از سرمایههای نقدی وغیرنقدی ایجاد میشه؟!                                   میدونی آورده های نقدی به چی گفته میشه؟  در فرانسه به کسایی که آورده نقدی یعنی همون پول و سرمایه به شرکتی میآرن سهام نقدی میگن.  به کسانی که پول غیرنقد به شرکت میآرن سهم غیر نقدی گفته می شه سهام وقتی ارسال میشه که همه پولا به شرکت پرداخت بشه…

*نکته:  سهام نقدی اگه که ¼ (یک چهارمش) پرداخت بشه قابل ارساله، در ایران طبق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ صدرو سهام غیر نقدی امکان پذیره.                                                                         ج)سهام انتفاع و موسس و سرمایه ای: سهام انتفاعی برعکس سهام سرمایه ای بدلیل کاهش سهام ارزش سهم با بهره گیری از پول های اختیاری که از قبل که توسط شرکا جمع شده یا سودی که تقسیم شده که در این حالت از استهلاک سهام استفاده می شه! این سهام مستهلک شده باید باطل بشه چون اگه انجام نشه خرید شرکت برای سهام جدید باطله.                                                                        سهم موسس یعنی چی؟ این سهم یک خوبی داره این که میشه باهاش سهام رو انتقال داد؛ چون صاحب سهام بدلیل خدمانی که در تاسیس شرکت داشته از منافع و یا در زمان تصفیه شرکت ازبخشی از سرمایه اضافه و باقی مونده بهره مند میشه‌.  در بند ۷ماده ۹ق.۱۳۴۷ گفته به مزایای اشاره کرده که ممکن موسسان برای خود در نظر بگیرن که این سهم موسسه گفته میشه این مزایا و باید در اساسنامه شرکت درج بشه که بعد از تصویب در مجمع عمومی موسس انجام می گیره و دارای اعتبار می باشه. سهم موسس حق خاص و مهمیه که به صاحب اون داده میشه و مثل این میباشه که اگه شرط شده باشه که درصدی از سود شرکت برای موسس که سهم داره تعلق بگیره این حق در صورتی اجرا میشه که سودی از شرکت بدست بیاد.                                                                                                                                                                                                خ) سهام عادی و ممتاز: سهامی سرمایه ای میباشه که در حقوق ایران پذیرفته شده.                           سهم ممتازیعنی چی؟ به سهمی گفته میشه که صاحب اون امتیازاتی داره که به صاحبان سهام عادی داده نمی شه! این امتیازات که به سهام ممتاز داده میشه انواعی داره؛                                             یک/  دادن سود سالانه زیاد به دارنده سهم ممتاز ویعنی که سهام ممتاز از سهام عادی درصد سود بیشتری داده بشه…                                                                                                                         دو/ دارندگان سهام ممتاز در گرفتن سود سهام خود اولویت داره یعنی ابتدا این نوع سهام سودش رو میگیره ممکنه به علت کم بودن سود سهامدارن دیگه نشه که سود سهام خود رو دریافت کنه…          سه/ صاحبان این نوع سهام از اولویت در یافت سود سالانه سهام خود بهره مند میشن.                  چهار/ دادن امتیاز در زمان انحلال شرکت و تقسیم سرمایه اون و برای تقسیم دارایی باقی مونده شرکت بعد از پرداخت بدهی شرکت به طلبکاران سهم بیشتری رو به صاحب سهام ممتاز داده خواهد شد.                                                                                                                                  پنج/ صاحبان سهام ممتاز از حق رأی بیشتری یعنی دو یا چند تا بهره مند میباشه.                                 شش/ هر شرکت سهامی می تونه طبق اساسنامه اون شرکت و تا زمانیکه شرکت باطل و منحل نشده برای خود سهام ممتاز بگیره باید امتیازاتش و چگونگی استفاده سهام ممتاز دقیق ذکر بشه. هر تغییری در امتیازات در مورد این سهام اول باید به تصویب و نظر مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسه.                                                                                                                                        *رعایت نکات زیر ضروریه:                                                                                                    1) در شرکت سهامی میشه طبق اساسنامه  یا با تصویب  مجمع عمومی فوق العاده میشه سهام ممتاز بگیره میدونی چه موقعی میشه این کار رو انجام داد؟                                                                یک/ موقع تشکیل شرکت                                                                                                                  دو/ موقع افزایش سرمایه شرکت                                                                                               سه/ وقتیکه شرکت میخواد سرمایه جدیدی رو دریافت کنه.                                                                       ۲) امتیازات سهام ممتاز ابتدا باید در اساسنامه شرکت به طور روشن واضح ثبت بشه.                 چونکه در شرکت سهامی تمامی صاحبان سهام حقوق برابر داره و مشخص کردن نوع امتیازات بر همه ضروریه.                                                                                                                          ۳) تغییر دراین امتیازات در سهام ممتاز باید با موافقت صاحبان این سهام انجام پذیره و در حقوق ایران تشکیل مجمع خاص لازم نمی باشه و گرفتن رأی از راه مکاتبه و نامه هم انجام میگیره.

تماس با مشاوران