آغاز شخصیت حقوقی شرکت:

ماده 587ق.ت میگه که:  تشکیلات دولتی و شهری دو نهادی بدون نیاز به ثبت شدن دارای این شخصیت هستن، در حقوق کشور وقتی که شرکت شخصیت حقوقی داره که تشکیل شده باشه.هر شرکتیم بسته به اینکه از چه تاریخی تشکیل می شه متفاوته و شرکتا مقرارات خاصش رو داره که در ذیل بهش پرداخته می شه

از وقتی که؛

اولا) همه سرمایه نقدیش پرداخت بشه

دوماً) سهم الشرکه غیرنقدیش هم پرداخت شده باشه.

یک/ بعد از تشکیل شدن مجمع عمومی موسس

دو/ همه سرمایه شرکت پذیره نویسی بشه

سه/ واریز مبالغ ضروریش

چهار/ تصویب شدن اساسنامه شرکت

پنج/ انتخاب مدیران و بازرسان اولیه و قبول سمت مدیریت به وسیله اونا

یک/ بعد از امضای اساسنامه توسط همه سهامداران شرکت

دو/ پرداخت بخشی از سرمایه نقدی که  نباید از 35% کل مبلغ سهام کمتر باشه

سه/ برگزیدن اولین مدیران و بازرسان که بوسیله همه شرکا شرکت انجام می شه و قبول سمت مدیریت توسط همون بازرسان و مدیران می باشه

مقرارت مواد در ماده 176 ق.ت رعایت شده باشه، که مواد تقسیم می شه به ماده 28- 38 و 39 قانون تجارت سال 1311 هستش.توسط مواد بالا برای تشکیل شرکت موارد زیرهم لازمه

۱) پس در مادههای 38-39 ق.ت همه سرمایه شرکا  که تهعد شده و حداقل یک سوم  باید پرداخت بشه

۲) طبق ماده 28 ق.ت سال 1311 سهم الشرکه شرکا که در اون مشارکت داره به سهام یا قطعات اون تقسیم می شه.

قانون تشکیل شرکت تعاونی شرکتیه که قالب اون شرکت رو تشکیل میده. مثل؛ اینه که این شرکت قالب یک شرکت سهامی رو، انتخاب کرده و موقع تشکیلش باید طبق همون قوانین شرکت سهامی ایجاد خواهد شد. اینو میدونی برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی قانونگذارهیچ مقرارت خاصی وضع نکرده  شخصیت هیچ شرکتی در زمان انقعاد قرارداد ایجاد نمی شه و این قرارداد به این معناست که سرمایه جور شده باشه! و تا وقتی که سرمایه شرکت جمع نشه شرکت هم تشکیل نمی شه

در ماده 150ق.ت درباره تعهدات شرکت مختلط غیر سهامی ممکنه قبل از تشکیل شرکت داشته باشه یعنی که قبلا شرکت ثبت نشده؛ شرکا درحالت قبل از او می باشن و همه مسئولیت تضامنی دارن.

وقتی شرکت منحل می شه که بجز انحلال ورشکستگی و شریک با مسئولیت محدود هنوز قسمتی از سهم الشرکه خودش رو نپرداخته باشه، طلبکاران شرکت این حق رو دارن که اون قرض رو که از سهم الشرکه مانده رو مستقیم علیه شریک با مسئولیت محدود مراجعه کنه طرح دعوا بده

نکته: جهت تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می شه از قاعده “وحدت ملاک” استفاده کرد.

خلاصه شخصیت حقوقی

قانونگذار درباره دو نوع شرکت با مسئولیت محدود وتضامنی گفته که شرکت وقتی ایجاد می شه که همه سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه پرداخت شده باشه. شرکت مختلط غیرسهامی ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی تشکیل شده واجرای قانون لازم می باشه. قانونگذار ایران برای شخصیت حقوقی تاریخ معینی رو انتخاب کرده و بهترین تاریخ هم موقع ثبت شرکت هست، ودرماده ماده 220 ق.ت از این ماده دو هدف داشته اونم این می باشه

یک/  وقتی انجام می شه که ثبت شرکت براساس قانون تشکیل نشده باشه وعدم ثبت اون هم باعث اجرایش نمیشه

دو/ همکاری شرکا با شرکت تضامنی، باید حتما طلبکاران اول به شرکت برن؛ بعدش به خود شرکا و شناسایی مسئولیت تضامنی شرکا تلقی نمی شه

تماس با مشاوران